Категорії «Уроки PHP»

PHP та бази даних MySQL

Алгоритм роботи з базою даних: 1) з’єднатися з сервером БД; 2) вибрати базу даних; 3) це послати запит(далі працюємо з результатом, тобто прийшли даними); 4) закриваємо з’єднання. Функції PHP для роботи з сервером MySQL: У першому пункті встановлюємо з’єднання з БД. І функція, яка для цього призначена, називається mysql_connect («host», «login», «password»): 1 2 3 …

Робота з файлами

Зараз ми розглянемо найкорисніші функції: 1 2 3 4 5 file_exists («test.txt») // існує файл filesize («test.txt») // дізнатися розмір файлу fileatime («test.txt») // дата останнього звернення до файлу filemtime («test.txt») // дата зміни файлу filectime («test.txt») // дата створення файлу Наприклад, на сервері є файл data_set.txt. Вміст файлу: 1 2 3 4 5 Color …

Цикл foreach

Спеціальний цикл для масивів foreach записується так: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 <?php $data[‘name’] = “Mike”; $data[‘login’] = “root”; $data[‘password’] = “12345”; $data[‘age’] = 35; $data[10] = true; // цикл for тут не спрацює foreach($data as $k=>$v){ echo “$k => $v”.”<br>”; } ?> Отже, в круглих дужках першим параметром …

Цикл while

Цикл while перекладається як «поки умова істинно (true)». Записується він так: 1 2 3 4 5 <?php while( условие ){ Код; } ?> Для того, щоб цей цикл while працював, у нас в умови має бути true. Давайте відразу розглянемо приклад: 1 2 3 4 5 6 7 $int = 10; while($int < 50){ $int …

Цикл for

Перший цикл називається цикл for в PHP. Записується він так: 1 2 3 4 5 <?php for( ){ Код; } ?> У фігурних дужках записуються вирази, оператори, команди, інструкції, які повинні виконуватися кілька разів. Найцікавіше це те, що знаходиться в круглих дужках. А в круглих дужках у нас знаходиться три частини: 1 2 3 4 …

Конструкція Switch

Для початку подивимося ось на цей код: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 <?php $number = 2; if($number == 1) echo “Один”; elseif($number == 2) echo “Два”; elseif($number == 3) echo “Три”; elseif($number == 4) echo “Чотири”; elseif($number == 5) echo “П’ять”; …

Умовні оператори

Конструкція if Синтаксис конструкції if аналогічний конструкції if в мові Сі: 1 2 3 <? Php if (логічний вираз) оператор; ?> Згідно виразами PHP, конструкція if містить логічний вираз. Якщо логічний вираз істинно (true), то оператор, наступний за конструкцією if буде виконаний, а якщо логічне вираз помилково (false), то наступний за if оператор виконаний не …

Об`єкти, ресурси та псевдотипи

Тип object (об’єкти) Об’єкт є одним з базових понять об’єктно-орієнтованого програмування. Внутрішня структура об’єкта схожа на хеш, за винятком того, що для доступу до окремих елементів і функцій використовується оператор ->, а не квадратні дужки. Для ініціалізації об’єкту використовується вираз new, що створює в змінної екземпляр об’єкта. 1 2 3 4 5 6 7 8 …

Масиви в PHP

Тип array (масиви) Масив в PHP – це впорядкований набір даних, у якому устанавл відповідність між значенням і ключем. Індекс (ключ) служить для однозначної ідентифікації елемента всередині масиву. В одному масиві не може бути двох елементів з однаковими індексами. PHP дозволяє створювати масиви будь-якої складності. Розглянемо деякі приклади: Простий масив (список) Масиви, індексами яких є …

Скалярні типи даних в PHP

Тип Boolean (двійкові дані) Це найпростіший тип. Він висловлює істинність значення – це може бути або TRUE, або FALSE. Булевий тип був введений в PHP 4. Щоб визначити булевий тип, використовуйте ключове слово TRUE або FALSE. Обидва регістронезалежні. 1 2 3 <?php $x = True; // привласнити $x значення TRUE ?> Тип integer (цілі числа) …