PHP

Якщо необхідно розробити інтернет-сайт, відмінний від елементарного сайту, Вам не обійтись без використання серверної мови програмування, найбільш популярною серед яких є PHP (Hypertext Preprocessor, попередня назва: Personal Home Page Tools) – скриптова мова програмування, застосовується для створення сайтів. Важлива відмінність мови php – це створення динамічних веб-сайтів, робота з базами даних (mysql).

Теорія

1. Основи PHP
2. Вирази PHP
2.1. Арифметичні оператори
2.2. Логічні оператори
2.3. Рядкові оператори
2.4. Оператори порявняння в PHP
3. Змінні в PHP
3.1. Скалярні типи даних в PHP
3.2. Масиви в PHP
3.3. Об’єкти, ресурси та псевдотипи
4. Умовні оператори
4.1. Конструкція Switch в PHP
4.2. Цикл for
4.3. Цикл while
4.4. Цикл foreach
5. Робота з файлами в PHP
6. PHP та бази даних MySQL

Робота над РНР починається у 1995 році, а в 2004 виходить РНР 5, яка постійно удосконалюється і виходить у нових версіях РНР 5.

Розглядаючи різні аспекти використання PHP, можна виділити такі основні її переваги:

 – традиційність;

 – простота;

 – ефективність;

 – безпека;

 – гнучкість.

Традиційність. Синтаксис і конструкції РНР включають багато елементів, які є у мовах програмування С, Perl, Pascal. РНР є мовою з універсальним синтаксисом і водночас пристосована до веб-програмування.

Простота. PHP може бути вбудована безпосередньо в html-код сторінок, які коректно обробляються PHP-інтерпретатором. PHP містить величезну кількість різних функцій, що позбавляє нас необхідності писати багаторядкові скрипти для виконання простого завдання. Головне для розробника – правильно вибрати функцію відповідно до конкретного завдання. Крім того, не потрібно завантажувати бібліотеки, вказувати спеціальні параметри компіляції. PHP містить ряд готових бібліотек для роботи із популярними базами даних.

Безпека:

1. Засоби безпеки системного рівня. РНР можна налаштувати так, щоб вона забезпечувала максимальну свободу дій і безпеку. РНР може працювати в безпечному режимі (safe mode), який обмежує можливості застосування РНР користувачами. Наприклад: максимальний час виконання та використання пам’яті.

2. Засоби безпеки рівня програми. РНР включає надійні механізми шифрування. РНР також сумісний з багатьма додатками інших розробників, що дозволяє легко інтегрувати його з захищеними технологіями електронної комерції. Вихідний код РНР не можна переглянути у браузері, оскільки він виконується на сервері.

Гнучкість. РНР використовується не лише у поєднанні з HTML, але й із JavaScript, WML, XML та іншими мовами програмування. РНР-код може передаватися будь-яким браузерам і пристроям, в тому числі стільниковим телефонам, портативним комп’ютерам. РНР-код можна виконувати в режимі командного рядка.

РНР працює на різних web-серверах (Apache, Netscape Enterprise Server, Microsoft IIS, Stronghold, Zeus) і платформах (UNIX, Solaris, FreeBSD, Windows 95/98/NT/2000/XP/2003).

Порівняння С++ та PHP:

  1. PHP:
<?php
$r = 0;
for ($i = 0; $i < 10000; $i++) {
  for ($j = 0; $j < 10000; $j++) {
    $r = ($r + ($i * $j) % 100) % 47;
  }
}
echo 'answer: ' . $r . "\n";
?>
  1. C++:
#include <iostream>
using namespace std;
 int main(void) {
 long r = 0;
 for (int i = 0; i < 10000; i++) {
  for (int j = 0; j < 10000; j++) {
  r = (r + (i * j) % 100) % 47;
	}
  } cout << "answer: " << r << endl;
}