Програмуємо калькулятор на андроїд. Урок 6

Урок 6. Jптимізуємо код. Обробляємо натискання додаткових кнопок.

Подивимося на код MainActivity.java. У onCreate у нас 16 однотипних методів findViewById і 16 setOnClickListener. Оскільки ми додали ще 4 кнопки їх буде по 20. Ще візьмемо до уваги, що незабаром ми будемо міняти вид кнопок і з кожною з них нам потрібно буде проробляти однакові операції. Уявляєте на що перетвориться наш код!

Для скорочення коду ми виконаємо наступне: зберемо всі наші кнопки в масив і всі дії вже будемо виробляти з елементами масиву в циклі. Почнемо.

Спочатку оголосимо об’єкти наших нових чотирьох кнопок, а також для роботи нам знадобляться два масиви (один типу int – для id кнопок, інший типу Button – для самих об’єктів кнопок) і целочисленная змінна для зберігання кількості елементів масиву:


Button btPoint, btSquare, btRadical, btBack;
int[] bt_ids;
Button[] bt_array;
int len;

Потім видаляємо 16 рядків findViewById і 16 setOnClickListener, що відносяться до кнопок. Текстове поле і LinearLayout не чіпаємо, тільки кнопки.

Ініціалізіруем масиви, тобто задаємо значення їх елементів:


bt_ids = new int[]{
R.id.btOne, R.id.btTwo, R.id.btThree, R.id.btFour, R.id.btFive,
R.id.btSix, R.id.btSeven, R.id.btEight, R.id.btNine, R.id.btZero,
R.id.btPlus, R.id.btMinus,R.id.btMulti, R.id.btDiv, R.id.btEqual,
R.id.btClear, R.id.btPoint, R.id.btSquare, R.id.btRadical, R.id.btBack
};

bt_array = new Button[]{
btOne, btTwo, btThree, btFour, btFive, btSix, btSeven,
btEight, btNine,btZero, btPlus, btMinus, btMulti, btDiv, btEqual,
btClear, btPoint, btSquare, btRadical, btBack
};

Визначаємо кількість елементів масиву і пишемо цикл:


len = bt_array.length;
for(int i = 0; i < len; i++){
  bt_array[i] = (Button) findViewById(bt_ids[i]);
  bt_array[i].setOnClickListener(this);
}

Готово! Розберемо, що тут відбувається: з кожною ітерацією (повторенням) циклу ми збільшуємо значення i на одиницю, беремо i-тий елемент масиву bt_array і пов’язуємо його з i-тим елементом масиву bt_ids. Потім для нього встановлюємо слухача. Переходимо до наступної ітерації. Так продовжуємо, поки i буде менше, ніж кількість елементів в масиві. Думаю потрібно зауважити, що нумерація елементів масиву в Java починається з нуля.
Помітили як зменшилася кількість коду.
Якщо ви помітили, одна з додаткових кнопок – точка. Ми пізніше зробимо обробку чисел з комою. Тому нам перед виведенням числа в текстове поле нам знадобиться перевірка, чи є число дробовим, щоб цілі числа відображати без дробової частини. Цю перевірку нам потрібно буде робити перед кожним показом числа на різних ділянках коду. Щоб не писати один і той же код в декількох місцях, винесемо перевірку і висновок в текстове поле в окремий метод showNumber.


private void showNumber(double num){
if(num%1 == 0){
  tvLCD.setText(Integer.toString((int) num));
}else{
  tvLCD.setText(Double.toString(num));
  }
}

Перевіряємо, чи дорівнює дрібна частина нулю, в залежності від результату виводимо число в tvLCD одним із способів. Тепер змінимо тип змінних operand1 і operand2 на double (тому що в майбутньому будемо записувати в них дробові числа, також щоб уникнути помилок на цьому етапі – адже showNumber просить на вхід змінну типу double), а також замінимо всюди код tvLCD.setText ( …) на showNumber (…).

Ще кілька разів встречется в коді обнулення всіх змінних. Теж виносимо в окремий метод clearVariables:


private void clearVariables(){

operand1 = 0;
operand2 = 0;
result = 0;
flagAction = 0;

}

Також замінюємо всі обнулення змінних на різних ділянках коду викликом цього методу.

Тепер візьмемося за обробку натискань додаткових кнопок. У цьому уроці напишемо код обробки кнопок “Отримання кореня”, “Квадрат числа” і “Стерти останній символ”. Обробку точки залишаємо на наступний урок, тому що тема доволі об’ємна.

Запускаємо програму. Спробуйте розподіл з дробовим і цілочисельним результатом.

У switch в методі onClick додаємо:


case R.id.btPoint:
  break;
case R.id.btSquare:
if(flagAction == 0){
  result = Math.pow(operand1, 2);
  showNumber(result);
  clearVariables();
}else{
  Toast.makeText(this, R.string.other_operation,                                      
  Toast.LENGTH_LONG).show();
}
break;
case R.id.btRadical:
if(flagAction == 0){
  result = Math.sqrt(operand1);
  showNumber(result);
  clearVariables();
}else{
  Toast.makeText(this, R.string.other_operation, 
  Toast.LENGTH_LONG).show();
}
break;
case R.id.btBack:
String Temp;
if(flagAction == 0){
  if(operand1%1 == 0){
  Temp = Integer.toString((int)operand1);
  }else{Temp = Double.toString(operand1);
}
Temp = Temp.substring(0, Temp.length()-1);
if(Temp.length() > 0){
  operand1 = Double.parseDouble(Temp);
  }else{operand1 = 0;
}
showNumber(operand1);
}else{
if(operand2%1 == 0){
  Temp = Integer.toString((int)operand2);
  }else{Temp = Double.toString(operand2);
}
  Temp = Temp.substring(0, Temp.length()-1);
if(Temp.length() > 0){
  operand2 = Double.parseDouble(Temp);
  }else{operand2 = 0;
}
  showNumber(operand2);
}
break;

Перший case порожній – там буде обробка натискання точки. У другому і третьому перевіряємо чи не була натиснута кнопка іншої операції, якщо немає, здійснюємо операцію над першим операндом (зводимо в квадрат або витягаємо корінь), виводимо результат, Обнуляємо змінні, інакше повідомляємо користувачеві, що обрана інша операція. Текст повідомлення знову беремо з string.xml, де додаємо ще одну константу:


  <String name = "other_operation"> Вже задана інша операція </ string>

У четвертому стираємо останню введену цифру. Можна було б вирішити цю задачу діями з числовими змінними, але мені здалося, що код вийде великим. Тому я вирішив видаляти останній символ з проміжної строкової змінної, а потім повертати її в double. Можливо хтось вважатиме такий підхід костилем, але мені так більше подобається. Алгоритм такий – перевіряємо flagAction, якщо він дорівнює нулю, кнопка дії ще не натиснута – редагуємо перший операнд, інакше другий. Потім перевіряємо, чи є у числа дрібна частина. Залежно від результату, формуємо строкову змінну. Видаляємо з неї останній символ. Перевіряємо не порожня рядок (вона буде порожньою в разі, якщо до видалення рядок складалася з одного символу). Якщо не порожня парсимо її в double. Якщо порожня просто присвоюємо нуль.

Запускаємо в емуляторі. Тестуємо нові кнопки.

Лістинг MainActivity.java


package ru.urok.super_calc;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.preference.PreferenceManager;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {
//объявляем кнопки и текстовое поле
Button btOne, btTwo, btThree, btFour, btFive;
Button btSix, btSeven, btEight, btNine, btZero;
Button btPlus, btMinus, btMulti, btDiv, btEqual, btClear;
Button btPoint, btSquare, btRadical, btBack;
TextView tvLCD;

//объявляем переменные для вычислений
double operand1, operand2;
int flagAction;
double result;
SharedPreferences sp;
Boolean add_button;
String style_calc;
LinearLayout llExtra;

int[] bt_ids;
Button[] bt_array;
int len;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  sp = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
  tvLCD = (TextView) findViewById(R.id.tvLCD);
  llExtra = (LinearLayout) findViewById(R.id.llExtra);
bt_ids = new int[]{
  R.id.btOne, R.id.btTwo, R.id.btThree, R.id.btFour, R.id.btFive,
  R.id.btSix, R.id.btSeven, R.id.btEight, R.id.btNine, R.id.btZero,
  R.id.btPlus, R.id.btMinus,R.id.btMulti, R.id.btDiv, R.id.btEqual,
  R.id.btClear, R.id.btPoint, R.id.btSquare, R.id.btRadical, R.id.btBack
};

bt_array = new Button[]{
  btOne, btTwo, btThree, btFour, btFive, btSix, btSeven,
  btEight, btNine,btZero, btPlus, btMinus, btMulti, btDiv, btEqual,
  btClear, btPoint, btSquare, btRadical, btBack
};
  len = bt_array.length;

for(int i = 0; i < len; i++){
  bt_array[i] = (Button) findViewById(bt_ids[i]);
  bt_array[i].setOnClickListener(this);
}

//Оголошуємо змінні
clearVariables();

//Встановимо значення першого операнду в текстове поле
showNumber(operand1);
}

protected void onResume() {
  add_button = sp.getBoolean("add_button", false);
  style_calc = sp.getString("style_calc", "1");
  int flag_visiblity = View.INVISIBLE;
  if(add_button)flag_visiblity = View.VISIBLE;
  llExtra.setVisibility(flag_visiblity);
  super.onResume();
}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
  return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){
  switch(item.getItemId()){
   case R.id.options_menu:
   startActivity(new Intent(this, PrefActivity.class));
  break;
  case R.id.about_menu:
   startActivity(new Intent(this, AboutActivity.class));
  break;
  }
  return super.onOptionsItemSelected(item);
}

@Override
public void onClick(View v) {
  switch(v.getId()){
  case R.id.btOne:
  ClickNumber(1);
  break;
  case R.id.btTwo:
  ClickNumber(2);
  break;
  case R.id.btThree:
  ClickNumber(3);
  break;
  case R.id.btFour:
  ClickNumber(4);
  break;
  case R.id.btFive:
  ClickNumber(5);
  break;
  case R.id.btSix:
  ClickNumber(6);
  break;
  case R.id.btSeven:
  ClickNumber(7);
  break;
  case R.id.btEight:
  ClickNumber(8);
  break;
  case R.id.btNine:
  ClickNumber(9);
  break;
  case R.id.btZero:
  ClickNumber(0);
  break;
  case R.id.btPlus:
  if(flagAction == 0)flagAction = 1;
  break;
  case R.id.btMinus:
  if(flagAction == 0)flagAction = 2;
  break;
  case R.id.btMulti:
  if(flagAction == 0)flagAction = 3;
  break;
  case R.id.btDiv:
  if(flagAction == 0)flagAction = 4;
  break;
  case R.id.btPoint:
  break;
  case R.id.btSquare:
  if(flagAction == 0){
   result = Math.pow(operand1, 2);
   showNumber(result);
   clearVariables();
   }else{
     Toast.makeText(this, R.string.other_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
  break;
  case R.id.btRadical:
  if(flagAction == 0){
   result = Math.sqrt(operand1);
   showNumber(result);
   clearVariables();
   }else{
     Toast.makeText(this, R.string.other_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
   }
  break;
  case R.id.btBack:
  String Temp;
  if(flagAction == 0){
   if(operand1%1 == 0){
     Temp = Integer.toString((int)operand1);
   }else{
     Temp = Double.toString(operand1);
   }
   Temp = Temp.substring(0, Temp.length()-1);
   if(Temp.length() > 0){
     operand1 = Double.parseDouble(Temp);
   }else{operand1 = 0;
}
  showNumber(operand1);
  }else{
  if(operand2%1 == 0){
   Temp = Integer.toString((int)operand2);
  }else{Temp = Double.toString(operand2);
}
  Temp = Temp.substring(0, Temp.length()-1);
  if(Temp.length() > 0){
   operand2 = Double.parseDouble(Temp);
  }else{operand2 = 0;
}
  showNumber(operand2);
}
  break;
  case R.id.btEqual:
  switch(flagAction){
   case 1:
     result = operand1 + operand2;
  break;
  case 2:
   result = operand1 - operand2;
  break;
  case 3:
   result = operand1 * operand2;
  break;
  case 4:
   result =(double) operand1 / (double) operand2;
  break;
  default:
   Toast.makeText(this, "Операция не задана", Toast.LENGTH_LONG).show();
}

if(flagAction != 0){
  showNumber(result);
  clearVariables();
}
  break;
  case R.id.btClear:
  clearVariables();
  showNumber(operand1);
  break;
  }
}

private void ClickNumber(int num){
  if(flagAction == 0){
   operand1 = operand1*10 + num;
   showNumber(operand1);
  }else{
   operand2 = operand2*10 + num;
   showNumber(operand2);
  }
}

private void showNumber(double num){
  if(num%1 == 0){
   tvLCD.setText(Integer.toString((int) num));
  }else{
   tvLCD.setText(Double.toString(num));
  }
}

private void clearVariables(){
  operand1 = 0;
  operand2 = 0;
  result = 0;
  flagAction = 0;
  }
}