Програмуємо калькулятор на андроїд. Урок 8

Урок 8. Прикрашаємо інтерфейс.

Для зміни інтерфейсу нам знадобляться: 2 зображення для загального фону програми, 4 зображення кнопок (по 2 на кожен стиль – одна в звичайному вигляді, інша в натиснутому) і два калькуляторного шрифту для текстового поля. Все це можна знайти в інтернеті або зробити самостійно. Наприклад, кнопки для цього проекту я за пару хвилин зробив в програмі 3D Button Creator. Решту взяв в павутині. (Додаються файли – a_LCDNovaObl.ttf, FSCristal.ttf, blue_bt.png, blue_bt_press.png, pink_bt.png, pink_bt_press.png, space_back.jpg, gray_back.jpg – прикладені в архіві)

Зображення нам потрібно помістити в папку res / drawable проекту. Для цього правою кнопкою натискаємо на імені папки, вибираємо Import, потім FileSystem. Вибираємо папку джерело і потрібні файли, тиснемо Finish. Шрифти потрібно покласти в папку asset / fonts (папкуfonts попередньо потрібно створити New-> Folder)

Внесемо невеликі зміни у activity_main.xml: фонове зображення ми будемо причіплювати у коді до кореневого RelativeLayout, тому йому потрібно привласнити id. Також вирівняємо текст в tvLCD по правому краю і отцентруємо вертикально


<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  ......
  android:id="@+id/rlCommon" >
<LinearLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >
<TextView
  android:id="@+id/tvLCD"
  .......
  android:gravity="right|center_vertical"/>

Переходимо до роботи з MainActivity.java. Оголосимо дві змінні int – для зберігання розмірів кнопок, об’єкт типу Typeface – для роботи зі шрифтами і об’єкт RelativeLayout, до якого будемо причіплювати фон.


  int buttonW, buttonH;
  Typeface CF;
  RelativeLayout rlCommon;

Пов’язуємо rlCommon з макетом в onCreate:


  rlCommon = (RelativeLayout) findViewById (R.id.rlCommon);

Переходимо до методу onResume. Всі зміни інтерфейсу будемо робити тут. Якщо зробити це в onCreate, то зміни будуть застосовані тільки при перезапуску програми, тому що при поверненні до головного вікна з екрану налаштувань onCreate системою викликатися не буде, відразу викликається onResume.

Визначимо розміри екрану: отримуємо об’єкт Display, оголошуємо DisplayMetrics, отримуємо в DisplayMetrics розміри об’єкта Display.


  Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
  DisplayMetrics metricsB = new DisplayMetrics();
  display.getMetrics(metricsB);

Від розмірів екрану віднімаємо внутрішні відступи кореневого RelativeLayout (група параметрів android: padding), а також від висоти потрібно відняти висоту заголовку програми та висоту статусбара – їх можна обчислити програмно (висота заголовка, наприклад, getWindow (). FindViewById (Window.ID_ANDROID_CONTENT). getTop (), висота статусбара складніше – в кілька рядків), але я вирішив не морочитися і вирахував свідомо більшу величину – 120 пікселів (вивів емпірично). Якщо між елементами будуть відступи, то потрібно враховувати і їх. Ділимо отримані розміри на кількість елементів на екрані по ширині і висоті. По ширині – 4 кнопки, по висоті – з урахуванням текстового поля 6. Отримуємо розміри кнопок, вірніше ті розміри, які повинні бути у них на весь екран повністю.


  buttonW = (metricsB.widthPixels - 32) / 4;
  buttonH = (metricsB.heightPixels - 32 - 120) / 6;

Отримуємо параметри tvLCD. Міняємо параметр висоти і застосовуємо змінені параметри до тестового полю. Змінюємо розмір тексту в текстовому полі.


  LinearLayout.LayoutParams param_tv = (LinearLayout.LayoutParams)
  tvLCD.getLayoutParams();
  param_tv.height = (int)(buttonH/1.3);
  tvLCD.setLayoutParams(param_tv);
  tvLCD.setTextSize((float) (buttonH/2.2));

Потім у циклі для кожного елементу масиву кнопок bt_array міняємо ширину, висоту і розмір шрифту.


for(int i = 0; i < len; i++){
  LinearLayout.LayoutParams param_bt = (LinearLayout.LayoutParams)bt_array[i].getLayoutParams();
  param_bt.height = buttonH;
  param_bt.width = buttonW;
  bt_array[i].setLayoutParams(param_bt);
  bt_array[i].setTextSize((float) (buttonH/4));
}

Переходимо до зміни стилю інтерфейсу. Спочатку нам потрібно створити у папці drawable два XML файлу описують вид кнопок. Для цього натискаємо правою кнопкою на папці drawable, обираємо New-> Android XML File. Кореневий елемент обираємо selector, задаємо ім’я файлу (у нас blue_button і pink_button), тиснемо Finish. Потім нам потрібно описати всередині селектора які картинки буде зображуватися на кнопці в натиснутому і не натиснутому стані. Ось текст селекторів:

blue_button.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
<item android:drawable="@drawable/blue_bt_press" android:state_pressed="true" />
<item android:drawable="@drawable/blue_bt" />
</selector>

pink_button.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
<item android:drawable="@drawable/pink_bt_press" android:state_pressed="true" />
<item android:drawable="@drawable/pink_bt" />
</selector>

Повертаємося до MainActivity.java. Продовжуємо у методі onResume. Перевіряємо значення змінної style_calc, яку ми отримали з налаштувань. Залежно від результату, застосовуємо для кореневого лайаута фонову картинку, для текстового поля змінюємо шрифт, у циклі змінюємо селектор для елементів масиву кнопок bt_array.


if(style_calc.equals("1")){
  rlCommon.setBackgroundResource(R.drawable.gray_back);
  CF = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/FSCristal.ttf");
  tvLCD.setTypeface(CF);
  for(int i = 0; i < len; i++){
   bt_array[i].setBackgroundResource(R.drawable.blue_button);
  }
}else{
  rlCommon.setBackgroundResource(R.drawable.space_back);
  CF = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/a_LCDNovaObl.ttf");
  tvLCD.setTypeface(CF);
  for(int i = 0; i < len; i++){
   bt_array[i].setBackgroundResource(R.drawable.pink_button);
}

Все. Запускаємо і тестуємо.

Повний лістинг MainActivity.java без коментарів:


package ru.urok.super_calc;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.graphics.Typeface;
import android.os.Bundle;
import android.preference.PreferenceManager;
import android.util.DisplayMetrics;
import android.view.Display;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RelativeLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {
  Button btOne, btTwo, btThree, btFour, btFive;
  Button btSix, btSeven, btEight, btNine, btZero;
  Button btPlus, btMinus, btMulti, btDiv, btEqual, btClear;
  Button btPoint, btSquare, btRadical, btBack;
  TextView tvLCD;
  double operand1, operand2;
  int flagAction;
  double result;
  SharedPreferences sp;
  Boolean add_button;
  String style_calc;
  LinearLayout llExtra;
  RelativeLayout rlCommon;
  int[] bt_ids;
  Button[] bt_array;
  int len;
  Boolean flagPoint;
  int degree_before, degree_after;
  int buttonW, buttonH;
  Typeface CF;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  sp = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
  tvLCD = (TextView) findViewById(R.id.tvLCD);
  llExtra = (LinearLayout) findViewById(R.id.llExtra);
  rlCommon = (RelativeLayout) findViewById(R.id.rlCommon);
  bt_ids = new int[]{
   R.id.btOne, R.id.btTwo, R.id.btThree, R.id.btFour,
   R.id.btFive, R.id.btSix, R.id.btSeven, R.id.btEight,
   R.id.btNine, R.id.btZero, R.id.btPlus, R.id.btMinus,
   R.id.btMulti, R.id.btDiv, R.id.btEqual, R.id.btClear,
   R.id.btPoint, R.id.btSquare, R.id.btRadical, R.id.btBack
  };
   bt_array = new Button[]{
     btOne, btTwo, btThree, btFour, btFive, btSix,
     btSeven, btEight, btNine,btZero, btPlus, btMinus, btMulti,
     btDiv, btEqual, btClear, btPoint, btSquare, btRadical, btBack
   };
     len = bt_array.length;
for(int i = 0; i < len; i++){
  bt_array[i] = (Button) findViewById(bt_ids[i]);
  bt_array[i].setOnClickListener(this);
}
  clearVariables();
  showNumber(operand1);
}

protected void onResume() {
  add_button = sp.getBoolean("add_button", false);
  style_calc = sp.getString("style_calc", "1");
  int flag_visiblity = View.INVISIBLE;
  if(add_button)flag_visiblity = View.VISIBLE;
  llExtra.setVisibility(flag_visiblity);
  Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
  DisplayMetrics metricsB = new DisplayMetrics();
  display.getMetrics(metricsB);
  buttonW = (metricsB.widthPixels - 32)/4;
  buttonH = (metricsB.heightPixels - 32 - 120)/6;
  LinearLayout.LayoutParams param_tv = (LinearLayout.LayoutParams) tvLCD.getLayoutParams();
  param_tv.height = (int)(buttonH/1.3);
  tvLCD.setLayoutParams(param_tv);
  tvLCD.setTextSize((float) (buttonH/2.2));
  for(int i = 0; i < len; i++){
  LinearLayout.LayoutParams param_bt = (LinearLayout.LayoutParams) bt_array[i].getLayoutParams();
  param_bt.height = buttonH;
  param_bt.width = buttonW;
  bt_array[i].setLayoutParams(param_bt);
  bt_array[i].setTextSize((float) (buttonH/4));
}
  if(style_calc.equals("1")){
   rlCommon.setBackgroundResource(R.drawable.gray_back);
   CF = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/FSCristal.ttf");
   tvLCD.setTypeface(CF);
   for(int i = 0; i < len; i++){
     bt_array[i].setBackgroundResource(R.drawable.blue_button>);}
   }else{
     rlCommon.setBackgroundResource(R.drawable.space_back);
     CF = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/a_LCDNovaObl.ttf");
     tvLCD.setTypeface(CF);
     for(int i = 0; i < len; i++){
      bt_array[i].setBackgroundResource(R.drawable.pink_button);
     }
   }
   super.onResume();
  }

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
  return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  switch(item.getItemId()){
  case R.id.options_menu:
   startActivity(new Intent(this, PrefActivity.class));
  break;
  case R.id.about_menu:
  startActivity(new Intent(this, AboutActivity.class));
  break;
  }
  return super.onOptionsItemSelected(item);
}

@Override
public void onClick(View v) {
  switch(v.getId()){
  case R.id.btOne:
   ClickNumber(1);
  break;
  case R.id.btTwo:
   ClickNumber(2);
  break;
  case R.id.btThree:
   ClickNumber(3);
  break;
  case R.id.btFour:
   ClickNumber(4);
  break;
  case R.id.btFive:
   ClickNumber(5);
  break;
  case R.id.btSix:
   ClickNumber(6);
  break;
  case R.id.btSeven:
   ClickNumber(7);
  break;
  case R.id.btEight:
   ClickNumber(8);
  break;
  case R.id.btNine:
   ClickNumber(9);
  break;
  case R.id.btZero:
   ClickNumber(0);
  break;
  case R.id.btPlus:
   if(flagAction == 0){
     flagAction = 1;
     clearDegree();
   }
   break;
  case R.id.btMinus:
   if(flagAction == 0){
     flagAction = 2;
     clearDegree();
   }
   break;
  case R.id.btMulti:
   if(flagAction == 0){
     flagAction = 3;
     clearDegree();
   }
   break;
  case R.id.btDiv:
   if(flagAction == 0){
     flagAction = 4;
     clearDegree();
   }
   break;
  case R.id.btPoint:
   flagPoint = true;
  break;
  case R.id.btSquare:
   if(flagAction == 0){
     result = Math.pow(operand1, 2);
  if(result%1 != 0)degree_after = 2;
   showNumber(result);
   clearVariables();
  }else{
   Toast.makeText(this, R.string.other_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
  break;
  case R.id.btRadical:
  if(flagAction == 0){
   result = Math.sqrt(operand1);
  if(result%1 != 0)degree_after = 2;
   showNumber(result);
   clearVariables();
  }else{
   Toast.makeText(this, R.string.other_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
  break;
  case R.id.btBack:
   String Temp;
   if(flagAction == 0){
     if(operand1%1 == 0 & degree_after == 0){
      Temp = Integer.toString((int)operand1);
   }else{Temp = Double.toString(operand1);}
  Temp = Temp.substring(0, Temp.length()-1);
  if(Temp.length() > 0){
   operand1 = Double.parseDouble(Temp);
   }else{operand1 = 0;
  }
  showNumber(operand1);
  }else{
   if(operand2%1 == 0 & degree_after == 0){
   Temp = Integer.toString((int)operand2);
  }else{Temp = Double.toString(operand2);}
  Temp = Temp.substring(0, Temp.length()-1);
  if(Temp.length() > 0){
   operand2 = Double.parseDouble(Temp);
  }else{operand2 = 0;
}
  showNumber(operand2);
  }

if(degree_after > 0){
  degree_after--;
  }else{
  flagPoint = false;
}
  break;
  case R.id.btEqual:
  switch(flagAction){
   case 1:
     result = operand1 + operand2;
   break;
   case 2:
     result = operand1 - operand2;
  break;
   case 3:
     result = operand1 * operand2;
  break;
   case 4:
     result = operand1 / operand2;
  break;
  default:
   Toast.makeText(this, R.string.no_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
  if(result%1 != 0)degree_after = 2;
  if(flagAction != 0){
   showNumber(result);
   clearVariables();
  }
  break;
  case R.id.btClear:
  clearVariables();
  showNumber(operand1);
  break;
  }
}

private void ClickNumber(int num){
  if(flagAction == 0){
   if(flagPoint){
     degree_after++;
      if(degree_after <= 2){
        operand1 += num / Math.pow(10, degree_after);
      }else{
        degree_after = 2;
        Toast.makeText(this, R.string.limit_after, Toast.LENGTH_LONG).show();
     }
   }else{
     degree_before++;
     if(degree_before <= 8){
      operand1 = operand1*10 + num;
     }else{
      degree_before = 8;
        Toast.makeText(this, R.string.limit_before, Toast.LENGTH_LONG).show();
   }
}
  showNumber(operand1);
  }else{
   if(flagPoint){
   degree_after++;
   if(degree_after <= 2){
     operand2 += num / Math.pow(10, degree_after);
   }else{
     degree_after = 2;
     Toast.makeText(this, R.string.limit_after, Toast.LENGTH_SHORT).show();
   }
  }else{
   degree_before++;
   if(degree_before <= 8){
     operand2 = operand2*10 + num;
  }else{
   degree_before = 8;
   Toast.makeText(this, R.string.limit_before, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}
  showNumber(operand2);
  }
}

private void showNumber(double num){
  String corr = "";
  if(num > Integer.MAX_VALUE){
   tvLCD.setText("ERROR");
   Toast.makeText(this, R.string.degree_overflow, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }else{
   if(num%1 == 0 & degree_after == 0){
     tvLCD.setText(Integer.toString((int) num));
  }else{
   int part_int = (int) num;
   int part_frac = (int) Math.round(num%1 * Math.pow(10, degree_after));
   if(degree_after == 2 & part_frac < 10)corr = "0";
     tvLCD.setText(part_int + "." + corr + part_frac);
   }
  }
}

private void clearVariables(){
  operand1 = 0;
  operand2 = 0;
  result = 0;
  flagAction = 0;
  clearDegree();
}

private void clearDegree(){
  degree_before = 0;
  degree_after = 0;
  flagPoint = false;
  }
}