Програмуємо калькулятор на андроїд. Урок 9

Урок 9. Нова система розрахунку і виведення чисел на екран.

Попередній спосіб функціонування калькулятора виявився не дуже вдалим. Тому я вирішив переглянути код.

Перебравши кілька варіантів, я зупинився на такому: операнди зберігаємо в текстових змінних, парсимо їх в double безпосередньо під час обчислень. Результат перетворимо у рядок перед виведенням до текстового поля. Обмеження розрядності тепер не окремо для цілої і дробової частини числа, а загальне, тобто сума цілих і дробових розрядів не повинна перевищувати максимальної довжини числа. Також передбачена перевірка ділення на нуль і ще деякі дрібниці. Число відображається коректно на всіх етапах обчислень. Всі зміни стосуються тільки MainActivity.java. Інтерфейс не міняв

Розглянемо докладніше.

Для роботи з обчисленнями і відображенням чисел в текстовому полі нам потрібні будуть змінні:


Boolean flagPoint;
String operand1, operand2;
int flagAction;
double result;

Зберігати операнди ми будемо у текстових змінних і передавати в метод ClickNumber, відповідно, не числові, а текстові значення.


@Override
public void onClick(View v) {
  switch(v.getId()){
   case R.id.btOne:
     ClickNumber("1");
   break;
   case R.id.btTwo:
     ClickNumber("2");
   break;
   case R.id.btNine:
   ..........
     ClickNumber("9");
   break;
   case R.id.btZero:
     if(flagAction == 0){
      if(operand1.length() != 0)ClickNumber("0");
   }else{
     if(operand2.length() != 0)ClickNumber("0");
   }
   break;

При натисканні нуля перевіряємо чи не був нуль першим натиснутим символом, якщо так – нічого не передаємо в ClickNumber. При натисканні на точку, перевіряємо flagPoint, тобто чи не була вже натиснута точка. Потім перевіряємо flagAction, тобто визначаємо який операнд змінюємо. Перевіряємо чи не є точка першим символом в операнді, якщо немає – посилаємо в ClickNumber “.”, Інакше – “0.” flagPoint присвоюємо true, тобто точка вже натиснута.


  case R.id.btPoint:
   if(!flagPoint){
     if(flagAction == 0){
      if(operand1.length() != 0){
        ClickNumber(".");
      }else{ClickNumber("0.");
     }
   }else{
     if(operand2.length() != 0){
      ClickNumber(".");
  }else{ClickNumber("0.");
}
  flagPoint = true;
  }
}

При натисканні на дії присвоюємо flagAction номер дії, flagPoint присвоюємо false, тому що переходимо до введення другого операнда, а для нього точка ще не натиснута.


  case R.id.btPlus:
   if(flagAction == 0){
   flagAction = 1;
   flagPoint = false;
  }
  break;
  case R.id.btMinus:
  if(flagAction == 0){
   flagAction = 2;
   flagPoint = false;
  }
  break;
  case R.id.btMulti:
   if(flagAction == 0){
     flagAction = 3;
     flagPoint = false;
   }
   break;
   case R.id.btDiv:
     if(flagAction == 0){
     flagAction = 4;
     flagPoint = false;
}

Натискання на корінь і квадрат числа. Перевіряємо чи не обрана вже інша операція, якщо обрана повідомляємо про це користувачеві. Потім перевіряємо чи не порожній перший операнд, якщо порожній, присвоюємо йому значення “0”. Здійснюємо математичну операцію. Передаємо результат в showNumber. Оскільки result має тип double, попередньо обробляємо його функцією procNumber, яку розглянемо нижче.


  case R.id.btSquare:
   if(flagAction == 0){
     if(operand1.length() == 0)operand1 = "0";
      result = Math.pow(Double.parseDouble(operand1), 2);
      showNumber(procNumber(result));
      clearVariables();
      }else{
        Toast.makeText(this, R.string.other_operation,                           Toast.LENGTH_LONG).show();
     }
     break;
     case R.id.btRadical:
     if(flagAction == 0){
      if(operand1.length() == 0)operand1 = "0";
        result = Math.sqrt(Double.parseDouble(operand1));
        showNumber(procNumber(result));
        clearVariables();
      }else{
        Toast.makeText(this, R.string.other_operation,                                         Toast.LENGTH_LONG).show();
}

При натисканні на дорівнює, перевіряємо операнди на відсутність символів, якщо порожні присвоюємо нуль. Залежно від значення flagAction здійснюємо математичну операцію. При розподілі перевіряємо другий операнд на нуль, щоб не викликати помилку (на нуль ділити не можна). Надсилаємо результат в showNumber, попередньо обробляємо його функцією procNumber. Обнуляємо змінні.


  case R.id.btEqual:
   if(operand1.length() == 0)operand1 = "0";
   if(operand2.length() == 0)operand2 = "0";
  switch(flagAction){
   case 1:
     result = Double.parseDouble(operand1) + Double.parseDouble(operand2);
     showNumber(procNumber(result));
     clearVariables();
   break;
   case 2:
     result = Double.parseDouble(operand1) - Double.parseDouble(operand2);
     showNumber(procNumber(result));
     clearVariables();
   break;
   case 3:
     result = Double.parseDouble(operand1) * Double.parseDouble(operand2);
     showNumber(procNumber(result));
     clearVariables();
   break;
   case 4:
     if(Double.parseDouble(operand2) != 0){
      result = Double.parseDouble(operand1) / Double.parseDouble(operand2);
   }
   showNumber(procNumber(result));
   clearVariables();
   break;
   default:
     Toast.makeText(this, R.string.no_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
   }
  break;

Натискання на очистку: Обнуляємо змінні, показуємо перший операнд.


  case R.id.btClear:
   clearVariables();
   showNumber(operand1);
   break;

Метод ClickNumber (викликаємо при натисканні на цифри). Перевіряємо flagAction, що б визначити який операнд міняємо. Функцією checkOver (розглянемо нижче) перевіряємо чи не досяг операнд максимальної розрядності. Якщо досяг – повідомлення, якщо немає – додаємо до операнду натиснутий символ. Виводимо в текстове поле.


private void ClickNumber(String num){
  if(flagAction == 0){
   if(checkOver(operand1)){
     Toast.makeText(this, R.string.limit, Toast.LENGTH_LONG).show();
   }else{
     operand1 = operand1 + num;
     showNumber(operand1);
   }
  }else{
    if(checkOver(operand2)){
     Toast.makeText(this, R.string.limit, Toast.LENGTH_LONG).show();
   }else{
     operand2 = operand2 + num;
     showNumber(operand2);
   }
  }
}

Метод showNumber (висновок в текстове поле). Якщо переданий параметр порожній (коли в операнд не ввели жодного символу), присвоюємо йому нуль. Виводимо на екран. Якщо переданий параметр дорівнює “error” (може виникнути при обробці функцією procNumber), показуємо користувачеві повідомлення про помилку.


private void showNumber(String num){
  if(num.length() == 0)num = "0";
  tvLCD.setText(num);
  if(num.equals("error"))Toast.makeText(this, R.string.degree_overflow, Toast.LENGTH_LONG).show();
}

Очищення змінних. Тут ніби все зрозуміло.


private void clearVariables(){
  operand1 = "";
  operand2 = "";
  result = 0;
  flagAction = 0;
  flagPoint = false;
}

Перевірка максимальної розрядністі. Якщо параметр досяг довжини в 10 символів, без урахування точки, повертаємо істину, інакше брехня. Згадайте звичайний калькулятор – на ньому ж не можна ввести більше цифр, ніж передбачено розрядів виробником. У нас буде 10-ти розрядний калькулятор.


private boolean checkOver(String var){
  int corr = 0;
  if(var.contains("."))corr = 1;
  if(var.length()-corr == 10){
   return true;
  }else{return false;}
}

Функція procNumber готує double змінну до висновку на екран. Ділемо переданий параметр на цілу і дробову частину, записуємо частини в дві змінні типу long. Якщо дрібна частина дорівнює нулю, парсимо цілу частину в рядок. Якщо довжина рядка більше 10 символів (перевищує кількість розрядів “на екрані” нашого калькулятора) в строкову змінну записуємо “error”. Якщо число з дробової частиною, знову перевіряємо довжину цілої частини, але тепер порівнюємо його з дев’яткою (нам адже потрібно вивести хоч один символ дробової частини). Якщо перевищує – записуємо в num помилку, якщо немає, то до цілої частини додаємо точку і дробову частину округленої до кількості символів, що залишилися після запису в строкову змінну цілої частини, тобто якщо ціла частина зайняла 7 символів, дрібна частина буде округлена до 3 символів.

У циклі while стираємо всі зайві нулі в кінці дробової частини числа. Повертаємо результат в рядок


private String procNumber(double res){
  String num;
  long part_int = (long) (res - res%1);
  long part_frac = Math.round(res%1 * 1000000000);
   if(part_frac == 0){
     num = Long.toString(part_int);
  if(num.length() > 10)num ="error";
   }else{
   if(Long.toString(part_int).length() > 9){
   num ="error";
  }else{
   num = Long.toString(part_int) + "." + Long.toString(Math.round(part_frac / Math.pow(10, Long.toString(part_int).length()-1)));
  }
}
while(num.substring(num.length()-1, num.length()).equals("0") &            
  num.length() == 0){
   num = num.substring(0, num.length()-1);
  }
  return num;
}

У string.xml прибираємо константи limit_before і limit_after. Замість них одна загальна константа:


  <String name = "limit"> Обмеження розрядності = 10 </ string>

Повний лістинг MainActivity.java


package ru.urok.super_calc;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.graphics.Typeface;
import android.os.Bundle;
import android.preference.PreferenceManager;
import android.util.DisplayMetrics;
import android.view.Display;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RelativeLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {
  Button btOne, btTwo, btThree, btFour, btFive;
  Button btSix, btSeven, btEight, btNine, btZero;
  Button btPlus, btMinus, btMulti, btDiv, btEqual, btClear;
  Button btPoint, btSquare, btRadical, btBack;
  TextView tvLCD;
  SharedPreferences sp;
  Boolean add_button;
  String style_calc;
  LinearLayout llExtra;
  RelativeLayout rlCommon;
  int[] bt_ids;
  Button[] bt_array;
  int len;
  int buttonW, buttonH;
  Typeface CF;
  Boolean flagPoint;
  String operand1, operand2;
  int flagAction;
  double result;
  
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  sp = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
  tvLCD = (TextView) findViewById(R.id.tvLCD);
  llExtra = (LinearLayout) findViewById(R.id.llExtra);
  rlCommon = (RelativeLayout) findViewById(R.id.rlCommon);
  bt_ids = new int[]{
   R.id.btOne, R.id.btTwo, R.id.btThree, R.id.btFour,
   R.id.btFive, R.id.btSix, R.id.btSeven, R.id.btEight,
   R.id.btNine, R.id.btZero, R.id.btPlus, R.id.btMinus,
   R.id.btMulti, R.id.btDiv, R.id.btEqual, R.id.btClear,
   R.id.btPoint, R.id.btSquare, R.id.btRadical, R.id.btBack
};
  bt_array = new Button[]{
  btOne, btTwo, btThree, btFour, btFive, btSix,
  btSeven, btEight, btNine,btZero, btPlus, btMinus, btMulti,
  btDiv, btEqual, btClear, btPoint, btSquare, btRadical, btBack
};
  len = bt_array.length;
  for(int i = 0; i < len; i++){
   bt_array[i] = (Button) findViewById(bt_ids[i]);
   bt_array[i].setOnClickListener(this);
}
  clearVariables();
  showNumber(operand1);
}

protected void onResume() {
  add_button = sp.getBoolean("add_button", false);
  style_calc = sp.getString("style_calc", "1");
  int flag_visiblity = View.INVISIBLE;
  if(add_button)flag_visiblity = View.VISIBLEm>;
  llExtra.setVisibility(flag_visiblity);
  Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
  DisplayMetrics metricsB = new DisplayMetrics();
  display.getMetrics(metricsB);
  buttonW = (metricsB.widthPixels - 32)/4;
  buttonH = (metricsB.heightPixels - 32 - 120)/6;
  LinearLayout.LayoutParams param_tv = (LinearLayout.LayoutParams) tvLCD.getLayoutParams();
  param_tv.height = (int)(buttonH/1.3);
  tvLCD.setLayoutParams(param_tv);
  tvLCD.setTextSize((float) (buttonH/2.2));
  for(int i = 0; i < len; i++){
  LinearLayout.LayoutParams param_bt = (LinearLayout.LayoutParams) bt_array[i].getLayoutParams();
  param_bt.height = buttonH;
  param_bt.width = buttonW;
  bt_array[i].setLayoutParams(param_bt);
  bt_array[i].setTextSize((float) (buttonH/4));
}
  if(style_calc.equals("1")){
   rlCommon.setBackgroundResource(R.drawable.gray_back);
   CF = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/FSCristal.ttf");
   tvLCD.setTypeface(CF);
  for(int i = 0; i < len; i++){
   bt_array[i].setBackgroundResource(R.drawable.blue_button);
  }
}else{
  rlCommon.setBackgroundResource(R.drawable.space_back);
  CF = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/a_LCDNovaObl.ttf");
  tvLCD.setTypeface(CF);
  for(int i = 0; i < len; i++){
   bt_array[i].setBackgroundResource(R.drawable.pink_button);
  }
}
  super.onResume();

}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
  return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  switch(item.getItemId()){
   case R.id.options_menu:
     startActivity(new Intent(this, PrefActivity.class));
   break;
  case R.id.about_menu:
     startActivity(new Intent(this, AboutActivity.class));
   break;
  }
  return super.onOptionsItemSelected(item);
}

@Override
public void onClick(View v) {
  switch(v.getId()){
  case R.id.btOne:
   ClickNumber("1");
  break;
  case R.id.btTwo:
   ClickNumber("2");
  break;
  case R.id.btThree:
   ClickNumber("3");
  break;
  case R.id.btFour:
   ClickNumber("4");
  break;
  case R.id.btFive:
   ClickNumber("5");
  break;
  case R.id.btSix:
   ClickNumber("6");
  break;
  case R.id.btSeven:
   ClickNumber("7");
  break;
  case R.id.btEight:
   ClickNumber("8");
  break;
  case R.id.btNine:
   ClickNumber("9");
  break;
  case R.id.btZero:
   if(flagAction == 0){
     if(operand1.length() != 0)ClickNumber("0");
   }else{
     if(operand2.length() != 0)ClickNumber("0");
   }
   break;
   case R.id.btPlus:
   if(flagAction == 0){
     flagAction = 1;
     flagPoint = false;
   }
   break;
   case R.id.btMinus:
     if(flagAction == 0){
     flagAction = 2;
   flagPoint = false;
   }
   break;
   case R.id.btMulti:
     if(flagAction == 0){
     flagAction = 3;
     flagPoint = false;
   }
   break;
   case R.id.btDiv:
     if(flagAction == 0){
     flagAction = 4;
     flagPoint = false;
   }
   break;
   case R.id.btPoint:
     if(!flagPoint){
      if(flagAction == 0){
        if(operand1.length() != 0){
         ClickNumber(".");
        }else{ClickNumber("0.");
      }
     }else{
      if(operand2.length() != 0){
        ClickNumber(".");
      }else{ClickNumber("0.");}
        flagPoint = true;
      }
     }
     break;
   case R.id.btSquare:
     if(flagAction == 0){
      if(operand1.length() == 0)operand1 = "0";
        result = Math.pow(Double.parseDouble(operand1), 2);
        showNumber(procNumber(result));
        clearVariables();
      }else{
        Toast.makeText(this, R.string.other_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
     }
     break;
     case R.id.btRadical:
      if(flagAction == 0){
        if(operand1.length() == 0)operand1 = "0";
         result = Math.sqrt(Double.parseDouble(operand1));
         showNumber(procNumber(result));
         clearVariables();
        }else{
         Toast.makeText(this, R.string.other_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
      break;
      case R.id.btBack:
        if(flagAction == 0){
         if(operand1.length() != 0){
           if(operand1.substring(operand1.length()-1, operand1.length()).equals("."))flagPoint = false;
            operand1 = operand1.substring(0, operand1.length()-1);
         }
         showNumber(operand1);
        }else{
         if(operand2.length() != 0){
           if(operand2.substring(operand2.length()-1, operand2.length()).equals("."))flagPoint = false;
            operand2 = operand2.substring(0, operand2.length()-1);
         }
         showNumber(operand2);
        }
      break;
        case R.id.btEqual:
         if(operand1.length() == 0)operand1 = "0";
           if(operand2.length() == 0)operand2 = "0";
     switch(flagAction){
      case 1:
        result = Double.parseDouble(operand1) + Double.parseDouble(operand2);
        showNumber(procNumber(result));
        clearVariables();
        break;
        case 2:
         result = Double.parseDouble(operand1) - Double.parseDouble(operand2);
         showNumber(procNumber(result));
         clearVariables();
         break;
        case 3:
         result = Double.parseDouble(operand1) * Double.parseDouble(operand2);
         showNumber(procNumber(result));
         clearVariables();
         break;
        case 4:
         if(Double.parseDouble(operand2) != 0)result = Double.parseDouble(operand1) / Double.parseDouble(operand2);
           showNumber(procNumber(result));
           clearVariables();
           break;
           default:
            Toast.makeText(this, R.string.no_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
   break;
   case R.id.btClear:
     clearVariables();
     showNumber(operand1);
     break;
   }
  }

private void ClickNumber(String num){
  if(flagAction == 0){
   if(checkOver(operand1)){
     Toast.makeText(this, R.string.limit, Toast.LENGTH_LONG).show();
   }else{
     operand1 = operand1 + num;
     showNumber(operand1);
   }
  }else{
   if(checkOver(operand2)){
     Toast.makeText(this, R.string.limit, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }else{
   operand2 = operand2 + num;
   showNumber(operand2);
   }
  }
}

private void showNumber(String num){
  if(num.length() == 0)num = "0";
  tvLCD.setText(num);
  if(num.equals("error"))Toast.makeText(this, R.string.degree_overflow, Toast.LENGTH_LONG).show();
}

private void clearVariables(){
  operand1 = "";
  operand2 = "";
  result = 0;
  flagAction = 0;
  flagPoint = false;
}

private String procNumber(double res){
  String num;
  long part_int = (long) (res - res%1);
  long part_frac = Math.round(res%1 * 1000000000);
  if(part_frac == 0){
   num = Long.toString(part_int);
  if(num.length() > 10)num ="error";
  }else{
   if(Long.toString(part_int).length() > 9){
     num ="error";
   }else{
     num = Long.toString(part_int) + "." + Long.toString(Math.round(part_frac / Math.pow(10, Long.toString(part_int).length()-1)));
   }
  }
  int i = 1;
   while(num.substring(num.length()-1, num.length()).equals("0") & num.contains(".")){
  num = num.substring(0, num.length()-1);
  }
  return num;
}

private boolean checkOver(String var){
  int corr = 0;
  if(var.contains("."))corr = 1;
  if(var.length()-corr == 10){
   return true;
  }else{return false;}
 }
}