Програмуємо калькулятор на андроїд. Урок 10

Урок 10. локалізуємо програму. Збереження даних при зміні орієнтації екрану.

Для того щоб розширити аудиторію користувачів, потрібно додати в програму підтримку інших мов. Додамо для калькулятора англійську мову. Для цього потрібно перевести всі текстові константи в string.xml на англійську мову.

Для цього створимо локалізовану папку values. Клік правою кнопкою на папці res, New-> Folder, задаємо ім’я папки values-en. Скопіюємо файл string.xml з папки values в папку values-en. Потім переведемо всі змінні в скопійованому файлі в папці values-en на англійську.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Calculator</string>
<string name="options">Options</string>
<string name="about_app">About</string>
<string name="text_about">Calculator - program is created specifically for         groups</string>
<string name="vk_link">Android developer</string>
<string name="bt_good">Good</string>
<string name="add_bt">Advanced buttons</string>
<string name="descr_add_bt">Show advanced button</string>
<string name="style_app">Style of app</string>
<string name="descr_style_app">Change style interface</string>
<string-array name="style_entries">
  <item>Style 1</item>
  <item>Style 2</item>
</string-array>
<string-array name="style_entry_values">
<item>1</item>
<item>2</item>
</string-array>
<string name="other_operation">Already set another operation</string>
<string name="no_operation">Operation is not set</string>
<string name="limit">Limitation bit = 10</string>
<string name="degree_overflow">Error: overflow bit.</string>
</resources>

Усе. Тепер якщо запустити додаток на пристрої з англійської локалізацією (Настройки> Мова і ввод-> Вибрати мова-> English) весь текст буде відображатися англійською. На пристроях з іншою локалізацією рядки будуть братися з папки за замовчуванням (values).

Тепер потрібно дозволити користувачеві самостійно вибирати мову додатки. Для цього в налаштуваннях зробимо ще один пункт для вибору мови. Але для початку додамо нові рядкові константи для нового пункту налаштувань.

У папці за замовчуванням у string.xml додаємо:


<string name="locale_app">Мова інтерфейсу</string>
<string name="descr_locale_app">Змінити мову</string>
<string-array name="lang_entries">
<item>Російська</item>
<item>Англійська</item>
</string-array>
<string-array name="lang_entry_values">
<item>ru</item>
<item>en</item>
</string-array>

До англомовного файлу додаємо:


<string name="locale_app">Language</string>
<string name="descr_locale_app">Select language</string>
<string-array name="lang_entries">
  <item>Russian</item>
  <item>English</item>
</string-array>
<string-array name="lang_entry_values">
  <item>ru</item>
  <item>en</item>
</string-array>

У макеті екрану налаштувань pref_screen.xml додаємо список для вибору мови. 

 
<ListPreference
  android:entries="@array/lang_entries"
  android:entryValues="@array/lang_entry_values"
  android:key="lang_calc"
  android:summary="@string/descr_locale_app"
  android:title="@string/locale_app">
</ListPreference>

Тепер переходимо у MainActivity.java. Потрібно отримати налаштування lang_calc і застосувати її для програми. Додамо два нових оголошення до onCreate:


String lang_calc;
private Locale locale;

В onResume додаємо:


lang_calc = sp.getString("lang_calc", "default");
locale = new Locale(lang_calc);
Locale.setDefault(locale);
Configuration config = new Configuration();
config.locale = locale;
getBaseContext().getResources().updateConfiguration(config, null);

Можна запустити і протестувати. Локалізація діє, але не повністю – меню, наприклад, залишається на попередній мові. Повністю локалізація буде змінена при перезапуску програми. Щоб не напружувати цим користувача, зробимо так щоб при виході з екрану налаштувань, додаток перезапускати автоматично. Для цього в PrefActivity.java допишемо:


@Override
public void onDestroy(){
  super.onDestroy();
  Intent i = getBaseContext().getPackageManager().getLaunchIntentForPackage( getBaseContext()
.getPackageName() );
  i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
  startActivity(i);
}

З локалізацією закінчили. Можна тестувати.

Тепер спробуємо ввести яке-небудь число і повернути екран (на емуляторі це робиться кнопкою “9” на клавіатурі або Ctrl + F12). Все обнулилося. Це відбувається, тому що при зміні орієнтації екрану існуючий екземпляр activity знищується і створюється новий. Що б цього не відбувалося, нам потрібно зберегти змінні і відновити їх при створенні нового екземпляра activity. Для цього у activity є два методи – onSaveInstanceState і onRestoreInstanceState. Ось як це буде виглядати для нашого калькулятора:


protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
  super.onSaveInstanceState(outState);
  outState.putString("LCD_value", tvLCD.getText().toString());
  outState.putBoolean("flagPoint", flagPoint);
  outState.putString("operand1", operand1);
  outState.putString("operand2", operand2);
  outState.putInt("flagAction", flagAction);
  outState.putDouble("result", result);
}

protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
  super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
  tvLCD.setText(savedInstanceState.getString("LCD_value"));
  flagPoint = savedInstanceState.getBoolean("flagPoint");
  operand1 = savedInstanceState.getString("operand1");
  operand2 = savedInstanceState.getString("operand2");
  flagAction = savedInstanceState.getInt("flagAction");
  result = savedInstanceState.getDouble("result");
}

Спочатку записуємо всі необхідні для відновлення змінні в об’єкт Bundle, потім зчитуємо їх при створенні нового екземпляра activity. Для довідки – метод onRestoreInstanceState викликається системою безпосередньо перед методом onResume.

Готово. Запускаємо програму, спробуємо змінити орієнтацію і мову.

string.xml (україномовні)


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Калькулятор</string>
<string name="options">Налаштування</string>
<string name="about_app">Про додаток</string>
<string name="text_about">Калькулятор - програма створена спеціально для групи</string>
<string name="vk_link">Android developer</string>
<string name="bt_good">Добре</string>
<string name="add_bt">Додаткові кнопки</string>
<string name="descr_add_bt">Показати додаткові кнопки</string>
<string name="style_app">Стиль програми</string>
<string name="descr_style_app">Змінити стиль</string>
<string-array name="style_entries">
  <item>Стиль 1</item>
  <item>Стиль 2</item>
</string-array>
<string-array name="style_entry_values">
  <item>1</item>
  <item>2</item>
</string-array>
<string name="other_operation">Вже задана друга операція</string>
<string name="no_operation">Операцію не задано</string>
<string name="limit"> Обмеження розрядності = 10</string>
<string name="degree_overflow"> Помилка: переповнення розрядності.</string>
<string name="locale_app"> Мова інтерфейсу </string>
<string name="descr_locale_app"> Змінити мову інтерфейсу </string>
<string-array name="lang_entries">
  <item>Українська</item>
  <item>Англійська</item>
</string-array>
<string-array name="lang_entry_values">
  <item>ru</item>
  <item>en</item>
</string-array>
</resources>

string.xml (англомовна)


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Calculator</string>
<string name="options">Options</string>
<string name="about_app">About</string>
<string name="text_about">Calculator - program is created specifically for groups</string>
<string name="vk_link">Android developer</string>
<string name="bt_good">Good</string>
<string name="add_bt">Advanced buttons</string>
<string name="descr_add_bt">Show advanced button</string>
<string name="style_app">Style of app</string>
<string name="descr_style_app">Change style interface</string>
<string-array name="style_entries">
  <item>Style 1</item>
  <item>Style 2</item>
</string-array>
<string-array name="style_entry_values">
  <item>1</item>
  <item>2</item>
</string-array>
<string name="other_operation">Already set another operation</string>
<string name="no_operation">Operation is not set</string>
<string name="limit">Limitation bit = 10</string>
<string name="degree_overflow">Error: overflow bit.</string>
<string name="locale_app">Language</string>
<string name="descr_locale_app">Select language</string>
<string-array name="lang_entries">
<item>Russian</item>
<item>English</item>
</string-array>
<string-array name="lang_entry_values">
<item>ru</item>
<item>en</item>
</string-array>
</resources>

pref_screen.xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
<CheckBoxPreference
  android:key="add_button"
  android:summary="@string/descr_add_bt"
  android:title="@string/add_bt">
</CheckBoxPreference>
<ListPreference
  android:entries="@array/style_entries"
  android:entryValues="@array/style_entry_values"
  android:key="style_calc"
  android:summary="@string/descr_style_app"
  android:title="@string/style_app">
</ListPreference>
<ListPreference
  android:entries="@array/lang_entries"
  android:entryValues="@array/lang_entry_values"
  ="lang_calc"
  android:summary="@string/descr_locale_app"
  android:title="@string/locale_app">
</ListPreference>
</PreferenceScreen>

PrefActivity.java


package ru.urok.super_calc;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.preference.PreferenceActivity;

public class PrefActivity extends PreferenceActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  addPreferencesFromResource(R.xml.pref_screen);
}

@Override
public void onDestroy(){
  super.onDestroy();
  Intent i = getBaseContext().getPackageManager().getLaunchIntentForPackage( getBaseContext().getPackageName() );
  .addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
  startActivity(i);
  }
}

MainActivity.java


package ru.urok.super_calc;
import java.util.Locale;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.content.res.Configuration;
import android.graphics.Typeface;
import android.os.Bundle;
import android.preference.PreferenceManager;
import android.util.DisplayMetrics;
import android.view.Display;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RelativeLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {
Button btOne, btTwo, btThree, btFour, btFive;
Button btSix, btSeven, btEight, btNine, btZero;
Button btPlus, btMinus, btMulti, btDiv, btEqual, btClear;
Button btPoint, btSquare, btRadical, btBack;
TextView tvLCD;
SharedPreferences sp;
Boolean add_button;
String style_calc;
String lang_calc;
LinearLayout llExtra;
RelativeLayout rlCommon;
int[] bt_ids;
Button[] bt_array;
int len;
int buttonW, buttonH;
Typeface CF;
private Locale locale;
Boolean flagPoint;
String operand1, operand2;
int flagAction;
double result;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  sp = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
  tvLCD = (TextView) findViewById(R.id.tvLCD);
  llExtra = (LinearLayout) findViewById(R.id.llExtra);
  rlCommon = (RelativeLayout) findViewById(R.id.rlCommon);
  bt_ids = new int[]{
  R.id.btOne, R.id.btTwo, R.id.btThree, R.id.btFour,
  R.id.btFive, R.id.btSix, R.id.btSeven, R.id.btEight,
  R.id.btNine, R.id.btZero, R.id.btPlus, R.id.btMinus,
  R.id.btMulti, R.id.btDiv, R.id.btEqual, R.id.btClear,
  R.id.btPoint, R.id.btSquare, R.id.btRadical, R.id.btBack
};
  bt_array = new Button[]{
  btOne, btTwo, btThree, btFour, btFive, btSix,
  btSeven, btEight, btNine,btZero, btPlus, btMinus, btMulti,
  btDiv, btEqual, btClear, btPoint, btSquare, btRadical, btBack
};  
  len = bt_array.length;
for(int i = 0; i < len; i++){
  bt_array[i] = (Button) findViewById(bt_ids[i]);
  bt_array[i].setOnClickListener(this);
}
  clearVariables();
  showNumber(operand1);
}

protected void onResume() {
  add_button = sp.getBoolean("add_button", false);
  style_calc = sp.getString("style_calc", "1");
  lang_calc = sp.getString("lang_calc", "default");
  locale = new Locale(lang_calc);
  Locale.setDefault(locale);
  Configuration config = new Configuration();
  config.locale = locale;
  getBaseContext().getResources().updateConfiguration(config, null);
  int flag_visiblity = View.INVISIBLE;
  if(add_button)flag_visiblity = View.VISIBLE;
  llExtra.setVisibility(flag_visiblity);
  Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
  DisplayMetrics metricsB = new DisplayMetrics();
  display.getMetrics(metricsB);
  buttonW = (metricsB.widthPixels - 32)/4;
  buttonH = (metricsB.heightPixels - 32 - 120)/6;
  LinearLayout.LayoutParams param_tv = (LinearLayout.LayoutParams) tvLCD.getLayoutParams();
  param_tv.height = (int)(buttonH/1.3);
  tvLCD.setLayoutParams(param_tv);
  tvLCD.setTextSize((float) (buttonH/2.2));
  for(int i = 0; i < len; i++){
   LinearLayout.LayoutParams param_bt = (LinearLayout.LayoutParams)bt_array[i].getLayoutParams();
  param_bt.height = buttonH;
  param_bt.width = buttonW;
  bt_array[i].setLayoutParams(param_bt);
  bt_array[i].setTextSize((float) (buttonH/4));
}

if(style_calc.equals("1")){
  rlCommon.setBackgroundResource(R.drawable.gray_back);
  CF = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/FSCristal.ttf");
  tvLCD.setTypeface(CF);
  for(int i = 0; i < len; i++){
   bt_array[i].setBackgroundResource(R.drawable.blue_button);
  }
}else{
  rlCommon.setBackgroundResource(R.drawable.space_back);
  CF = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/a_LCDNovaObl.ttf");
  tvLCD.setTypeface(CF);
  for(int i = 0; i < len; i++){
   bt_array[i].setBackgroundResource(R.drawable.pink_button);
  }
}
  super.onResume();
}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
  return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  switch(item.getItemId()){
   case R.id.options_menu:
     startActivity(new Intent(this, PrefActivity.class));
  break;
   case R.id.about_menu:
     startActivity(new Intent(this, AboutActivity.class));
  break;
}
  return super.onOptionsItemSelected(item);
}

@Override
public void onClick(View v) {
  switch(v.getId()){
   case R.id.btOne:
   ClickNumber("1");
  break;
  case R.id.btTwo:
   ClickNumber("2");
  break;
  case R.id.btThree:
   ClickNumber("3");
  break;
  case R.id.btFour:
   ClickNumber("4");
  break;
  case R.id.btFive:
   ClickNumber("5");
  break;
  case R.id.btSix:
   ClickNumber("6");
  break;
  case R.id.btSeven:
   ClickNumber("7");
  break;
  case R.id.btEight:
   ClickNumber("8");
  break;
  case R.id.btNine:
   ClickNumber("9");
  break;
  case R.id.btZero:
   if(flagAction == 0){
   if(operand1.length() != 0)ClickNumber("0");
   }else{
  if(operand2.length() != 0)ClickNumber("0");
  }
  break;
  case R.id.btPlus:
  if(flagAction == 0){
   flagAction = 1;
   flagPoint = false;
  }
  break;
  case R.id.btMinus:
   if(flagAction == 0){
     flagAction = 2;
     flagPoint = false;
   }
   break;
   case R.id.btMulti:
     if(flagAction == 0){
      flagAction = 3;
      flagPoint = false;
     }
     break;
     case R.id.btDiv:
     if(flagAction == 0){
     flagAction = 4;
     flagPoint = false;
   }
   break;
   case R.id.btPoint:
     if(!flagPoint){
      if(flagAction == 0){
        if(operand1.length() != 0){
         ClickNumber(".");
      }else{ClickNumber("0.");
     }
   }else{
   if(operand2.length() != 0){
     ClickNumber(".");
   }else{ClickNumber("0.");}
     flagPoint = true;
   }
  }
  break;
  case R.id.btSquare:
   if(flagAction == 0){
     if(operand1.length() == 0)operand1 = "0";
      result = Math.pow(Double.parseDouble(operand1), 2);
      showNumber(procNumber(result));
      clearVariables();
     }else{
      Toast.makeText(this, R.string.other_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
   }
   break;
   case R.id.btRadical:
     if(flagAction == 0){
      if(operand1.length() == 0)operand1 = "0";
        result = Math.sqrt(Double.parseDouble(operand1));
      showNumber(procNumber(result));
      clearVariables();
     }else{
      Toast.makeText(this, R.string.other_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
   }
   break;
     case R.id.btBack:
     if(flagAction == 0){
      if(operand1.length() != 0){
        if(operand1.substring(operand1.length()-1, operand1.length()).equals("."))flagPoint = false;
   operand1 = operand1.substring(0, operand1.length()-1);
  }
  showNumber(operand1);
}else{
  if(operand2.length() != 0){
   if(operand2.substring(operand2.length()-1, operand2.length()).equals("."))flagPoint = false;
  operand2 = operand2.substring(0, operand2.length()-1);
}
  showNumber(operand2);
}
  break;
  case R.id.btEqual:
  if(operand1.length() == 0)operand1 = "0";
  if(operand2.length() == 0)operand2 = "0";
switch(flagAction){
case 1:
  result = Double.parseDouble(operand1) + Double.parseDouble(operand2);
  showNumber(procNumber(result));
  clearVariables();
break;
case 2:
  result = Double.parseDouble(operand1) - Double.parseDouble(operand2);
  showNumber(procNumber(result));
  clearVariables();
break;
case 3:
  result = Double.parseDouble(operand1) * Double.parseDouble(operand2);
  showNumber(procNumber(result));
  clearVariables();
break;
case 4:
  if(Double.parseDouble(operand2) != 0)result = Double.parseDouble(operand1) / Double.parseDouble(operand2);
  showNumber(procNumber(result));
  clearVariables();
break;
default:
  Toast.makeText(this, R.string.no_operation, Toast.LENGTH_LONG).show();
}
break;
case R.id.btClear:
  clearVariables();
  showNumber(operand1);
break;
  }
}

private void ClickNumber(String num){
if(flagAction == 0){
if(checkOver(operand1)){
  Toast.makeText(this, R.string.limit, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }else{
   operand1 = operand1 + num;
   showNumber(operand1);
  }
}else{
  if(checkOver(operand2)){
   Toast.makeText(this, R.string.limit, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }else{
   operand2 = operand2 + num;
   showNumber(operand2);
   }
  } 
}

private void showNumber(String num){
  if(num.length() == 0)num = "0";
  tvLCD.setText(num);
  if(num.equals("error"))Toast.makeText(this, R.string.degree_overflow, Toast.LENGTH_LONG).show();
}

private void clearVariables(){
  operand1 = "";
  operand2 = "";
  result = 0;
  flagAction = 0;
  flagPoint = false;
}

private String procNumber(double res){
String num;
long part_int = (long) (res - res%1);
long part_frac = Math.round(res%1 * 1000000000);
if(part_frac == 0){
num = Long.toString(part_int);
if(num.length() > 10)num ="error";
}else{
if(Long.toString(part_int).length() > 9){
num ="error";
}else{
num = Long.toString(part_int) + "." + Long.toString(Math.round(part_frac / Math.pow(10, Long.toString(part_int).length()-1)));
}
}
int i = 1;
while(num.substring(num.length()-1, num.length()).equals("0") & num.contains(".")){
num = num.substring(0, num.length()-1);
}
return num;
}

private boolean checkOver(String var){
int corr = 0;
if(var.contains("."))corr = 1;
if(var.length()-corr == 10){
return true;
}else{return false;}
}

protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
super.onSaveInstanceState(outState);
outState.putString("LCD_value", tvLCD.getText().toString());
outState.putBoolean("flagPoint", flagPoint);
outState.putString("operand1", operand1);
outState.putString("operand2", operand2);
outState.putInt("flagAction", flagAction);
outState.putDouble("result", result);
}

protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
tvLCD.setText(savedInstanceState.getString("LCD_value"));
flagPoint = savedInstanceState.getBoolean("flagPoint");
operand1 = savedInstanceState.getString("operand1");
operand2 = savedInstanceState.getString("operand2");
flagAction = savedInstanceState.getInt("flagAction");
result = savedInstanceState.getDouble("result");
  }
}